top of page

Ďakujeme za Vašu návštevu...

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok

Your details were sent successfully!

Langer Holding
Divízia Potravín - UGO
Adresa: Póšfa 7, 93034 Holice
E-mail: ugo@naobjednavku.eu
WEB: www.ugo.naobjednavku.eu
Tel.č.: +421 2 2102 5174
 
Zásielkový Predaj
Adresa: Ipeľská 11, 82107 Bratislava
E-mail: zasielkovy.predaj@stavy.info
WEB: www.zp.stavy.info
Tel.č.: +421 2 2102 5174
Bankové spojenie:
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Účet vedený v mene: EUR
Ćíslo účtu: 2100512299/8330
IBAN: SK7083300000002100512299
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky pre platby zo zahraničia: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovakia
bottom of page