top of page

Zen Food  

Vaša rovnováha v stravovaní...

 

Stravná poukážka na kúpu jedál, potravín a nápojov.

 

Čo si dnes dáme na obed? A čo je dnes v ponuke? Každodenná dilema v práci pred obedom. Našťastie že si môžeme vybrať. Podľa §152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti, a to najmä poskytnutím teplého jedla a vhodného nápoja. Splňte si Vašu zákonnú povinnosť a doprajte Vašim zamestnanncom/kolegom nový benefit. Stravná poukážka zabezpečí každému to čo má rad a to na čo má práve chuť. Stravovacía poukážka ZEN Food je garanciou slobodného výberu obedu. Každý kot ju má, má možnosť zaobstarať si jedlo podľa vlastných preferencií v širokej sieti akceptačných stravovacích zariadení.

 

ZEN Food je stravovacia poukážka, jedálny kupón, stravný lístok alebo gastrolístok a je určená najmä na odber hlavného teplého jedla v širokej sieti označených stravovacích zariadení. ZEN Food je rýchlym a efektívnym spôsobom ako vyriešiť otázku zákona a zákonom danú povinnosť zamestnávateľa stravovať svojich zamestnancov a prostredníctvom finančných a daňových výhod prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku. Finančné a daňové výhody pre zamestnávateľa podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. a v súlade s ďalšími právnymi normami má ZEN Food pre zamestnávateľa nasledovné finančné a daňové výhody: 55% z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom (najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín),optimálna nominálna hodnota je stanovená na 4,00 €, ZEN Food nemá charakter platobného prostriedku, ZEN Food je oslobodený od dane z pridanej hodnoty.Okrem finančných a daňových výhod prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku a k zvyšovaniu životnej úrovne zamestnancov. ZEN Food prináša nové možnosti, oživuje a zlepšuje pracovné vzťahy. Obed v príjemnej spoločnosti prispieva k pokojnému začiatku druhej časti dňa, čo sľubuje úspešnejšiu prácu, jej efektívnejší výsledok a udržanie dobrého zdravotného stavu zamestnancov.A naviac, zamestnávateľovi stačí len niekoľko minút mesačne na vyriešenie všetkých administratívnych náležitostí týkajúcich sa zabezpečenia stravovania zamestnancov.Výhody pre zamestnanca na stravovanie formou stravovacích poukážok najlepšie napĺňa potreby a očakávania všetkých zamestnancov a zároveň umožňuje získať daňové úľavy podľa platnej legislatívy:minimálne 55 % z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu hradí zamestnávateľ,príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo forme jedálnych kupónov je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti,v prípade dohody v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov môže zamestnanec dostať stravne poukážky aj počas dovolenky a ospravedlnenej neprítomnosti v práci (PN, OČR). ZEN Food sú akceptované v najrozsiahlejšej sieti prevádzok na území celého Slovenska. Ich používanie predstavuje slobodu pri výbere stravovacej prevádzky, prostredia, času, sortimentu a ceny jedla. ZEN Food dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo umožňuje zamestnávateľovi bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj.

 

Najväčšou výhodou stravných poukážok ZEN Food je že sú vydávane bez časovej platnosti. Je možné ich používať až do odvolania. Ako jediné stravné listky sú vydávané v dvoch menách EUR a SKD a ľubovoľných hodnotách. Záleží len na Zamestnávateľovi ako sa rozhodne.

Objednávky

0800 333 666

bottom of page